Genel olarak bilişim mesleğinin ve özel olarak toplumumuzun çağdaş ve uygar bir bilişim toplumuna dönüşümünde


ve yapısal sorunlarının çözümünde önemli bir etmen olduğunu, dolayısıyla topluma sunduğumuz ürün ve


hizmetlere gelecekte de gittikçe artan bir biçimde gerekseme duyulacağını öngörüyoruz. Bu görüş doğrultusunda


çağdaş teknik bilimin en son verilerini kullanabilmek üzere her aşamada hazırlıklı olmayı planlıyor ve kurumlaşma


çalışmalarımızı, ulusal bir yazılım endüstrisinin gelişmesine yol açacak biçimde, aralıksız olarak sürdürüyoruz.

Sosyal Paylaşım & Yorum