Genel olarak bilişim mesleğinin ve özel olarak toplumumuzun çağdaş ve uygar bir bilişim toplumuna dönüşümünde


ve yapısal sorunlarının çözümünde önemli bir etmen olduğunu, dolayısıyla topluma sunduğumuz ürün ve


hizmetlere gelecekte de gittikçe artan bir biçimde gereksinim duyulacağını öngörüyoruz.

 

Bu görüş doğrultusunda ;


çağdaş teknik bilimin en son verilerini kullanabilmek üzere her aşamada hazırlıklı olmayı planlıyoruz.

Sosyal Paylaşım & Yorum